Kontakt

Adres
LedaTel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa ;
Siedziba: ul. Jarzębinowa 4, 05-077 Warszawa;
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Numer KRS: 0000291642; Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN; REGON 141177150, NIP 952-20-33-813, Nr GIOŚ E0012885WZBW
E-mail
reklamacje@ledatel.pl