Kontakt

Adres
LEDATEL sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k.
Siedziba: Terespolska 144, 05-074 Nowy Konik Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS: 0000291642; Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN; REGON 141177150, NIP 952-20-33-813, Nr BDO 000005293
E-mail
reklamacje@ledatel.pl